Karen Devriese | Freelance fotografie | info@kadv.be | +32 (0)473 36 15 27

Auteursrechtelijke bepalingen

Het gebruik van mijn werken is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).Voorafgaande toestemming
De foto’s die je van mij krijgt zijn altijd rechtenvrij. Dit betekent dat je het recht hebt de foto te gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat je alles met de foto mag doen, zoals doorverkopen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze gekocht is. Ik blijf altijd eigenaar van de foto’s, dus als particulier heb je een schriftelijke toestemming van mij nodig om je foto’s te gebruiken (behalve voor gebruik op je eigen website en in je portfolio, en voor gebruik in huiselijke kring). Wanneer die toestemming niet werd verkregen, mag het werk niet gebruikt worden.
Voor bedrijven worden contracten opgemaakt waarin het toegestane gebruik ondubbelzinnig staat vermeld, zodat er geen discussie is achteraf. De foto’s blijven mijn eigendom tenzij eigendomsrechten werden afgekocht.

Naamsvermelding

Je dient mijn naam correct en ondubbelzinnig te vermelden bij elk publiek gebruik van de foto’s, zodat het werk onmiddellijk aan mij kan worden toegewezen. Vermelding van mijn website mag uiteraard ook, maar is niet verplicht.

Eerbied voor de integriteit van het werk
Je mag de foto’s zelf nooit wijzigen zonder voorafgaande toestemming. Onder ‘wijzigingen’ wordt verstaan: digitale fotobewerkingen betreffende kleur, filters, scherpte, formaat, kadrage, ed. Als je iets anders wil dan wat je hebt gekregen, vraag het mij dan. Je mag ook nooit de onafgewerkte previews gebruiken of publiceren; deze dienen uitsluitend voor selectie. Onafgewerkte beelden zien er niet altijd uit zoals ik ze bedoeld heb, en mogen dus nooit verspreid worden.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker
Het gebruik van de foto’s en het respecteren van deze auteursrechtelijke bepalingen, is jouw verantwoordelijkheid. Indien nog meer personen dan jijzelf op de foto’s zijn afgebeeld, sta je zelf in voor het verkrijgen van de toestemming van die personen indien je de foto’s gebruikt. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor mijn naamsvermelding en de context waarin je de foto’s gebruikt.

Rechten van de auteur

Ik behou mij het recht voor om elk gebruik van mijn werken te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan. Zo kan ik elk gebruik van mijn foto’s weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik het heb bedacht, vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en/of dat ze niet strookt met mijn morele principes.

Zowel SOFAM als ikzelf behouden ons het recht voor om, naast de gebruikelijke reproductierechten, ook schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes niet werden gerespecteerd.


Voor verdere informatie betreffende auteursrecht, verwijs ik je door naar


SOFAM
Frans Courtenslaan 131
1030 Brussel
tel. 02/726.98.00
www.sofam.be

  • Download<b>Auteursrechtelijke bepalingen</b><br />
Je kan bovenstaande tekst hier downloaden als pdf-bestand.Auteursrechtelijke bepalingen
    Je kan bovenstaande tekst hier downloaden als pdf-bestand.